Изследвания жени

Гинекологични консултации и прегледиЦенаБиохимияЦена
Консултация 20 лв.Общ белтък3 лв.
Ехография (вагинална и абдоминална)35 лв.Албумин3 лв.
Консултация + ехография 40 лв.Глюкоза3 лв.
Ехография многоплодна бременност40 лв.Урея3 лв.
Кардиотокографско изследване27 лв.Креатинин3 лв.
Микробиологично изследване на влагалищен секрет27 лв.ALAT3 лв.
Микробиологично изследване за Mycoplasma hominis, Ureaplasma urealyticum36 лв.ASAT3 лв.
Цитонамазка (PAP)21 лв.Хематологични изследвания
Chlamydia trachomatis (PCR)35 лв.Пълна кръвна картина (ПКК)4 лв.
Микоплазми/Уреаплазми (PCR) Диференциална кръвна картина (ДКК)4 лв.
Тиреоидни хормони и антителаСУЕ2 лв.
FT419 лв.Определяне на кръвна група12 лв.
TSH (Тиреотропен хормон) 19 лв.Инфекциозни причинители
TAT (Анти-тиреоглобулин) 19 лв.Chlamydia trachomatis IgG21 лв.
МАТ(Анти-TPO)19 лв.Chlamydia trachomatis IgA21 лв.
Полови хормониHIV (Anti-HIV-1,2)16 лв.
Prolactin19 лв.Хепатит В (HBsAg)16 лв.
Progesterone19 лв.Хепатит В (Anti-HBc IgM)21 лв.
FSH19 лв.Хепатит С (Anti-HCV-Ab)21 лв.
LH19 лв.Сифилис (Wasserman)16 лв.
Estradiol (E2)19 лв.Rubella IgM25 лв.
Testosterone19 лв.Rubella IgG25 лв.
DHEA – S19 лв.Toxoplasma gondii IgG18 лв.
AMH50 лв.Toxoplasma gondii IgM18 лв.
Inhibin B65 лв.Изследвания на урина
Кръвен тест за бременност (β-hCG)21 лв.Урина + седимент4 лв.
Антифософолипидни антитела/АвтоантителаКоличество белтък4 лв.
Анти-кардиолипин IgG27 лв.Билирубин1 лв.
Анти-кардиолипин IgM27 лв.Уробилиноген 1 лв.
Анти-нуклеарни антитела (ANA)35 лв.Генетични изследвания
C-реактивен протеин (CRP)10 лв.Пет фактора за вродена тромбофилия 160 лв.
КоагулацияРанен биохимичен скрийнинг50 лв.
Протромбиново време (PT)4 лв.Късен биохимичен скрийнинг50 лв.
Активирано парциално тромбопластиново време (аPTT)4 лв.Хромозомен анализ160 лв.
Тромбиново време4 лв.Други 
Fibrinogen4 лв.Изготвяне на епикриза15 лв.
Време на кървене4 лв.Подготовка на документи за ЦАР22 лв.
Време на съсирване4 лв.Изготвяне на друга медицинска документация10 лв.
Имунологични изследвания
Антинуклеарни антитела (ANА) титър 23 лв.Анти фосфолипиден скрининг IgG23 лв.
Витамин Д26 лв.Анти фосфолипиден скрининг IgM23 лв.
NK  клетки (CD3+/CD16+CD56+)55 лв.Вземане на кръв2 лв.