Контакт

  Адрес
  България
  гр.Стара Загора
  ул. „Света Троица“ 152.
  До западния вход на църквата "Света Троица"

  ivftrakia@abv.bg
   0886 474 665 
  +359- 95 77 75
   +359- 0883 603 366 – Информация относно Център за асистирана репродукция 

  Работно време
  Пон - Пт08:00 - 17:00